Bezpečnostní agentura KMP Group

Individuální přístup ke každému klientovi

Vysoce kvalifikovaný personál

Event security

                                            

Oblast event security zahrnuje komplexní zajištění bezpečnosti na dané události, tak aby byli uspokojené požadavky a standardy klienta. Příprava bezpečnostních opatření vychází z individuálních potřeb klienta, obhlídky místa konání a z predikce procesů odvozených na základě mnohaletých zkušeností.

Zajišťování:

• Soukromých večírků

• Hudební koncerty a festivaly

• Obchodní konference a veletrhy

• Výstavy a veletrhy

• VIP společenské akce

Jedná se především o následující činnosti:

• Kontrola oprávněnosti vstupu osob a vynášení předmětů

• Osobní prohlídky detektory kovu

• Pochůzková činnost

• Zajišťování veřejného pořádku a dodržování návštěvního řádu

• Koordinace návštěvníků a zprostředkování informací

• Ostraha vyhrazených prostor pro vstup se zvláštním opatřením

• Koordinace dopravy v místě konání

• Podpůrné činnosti dle pokynů zadavatele

• Řešení mimořádných událostí

• Filmová natáčení, filmové a divadelní premiéry

Nabízené služby

                                            

Fyzická ostraha objektů

Zabezpečení komerčních i soukromých objektů

Monitoring pomocí Pultu centralizované ochrany (PCO)

Moderní obchůzkový systém s použitím kontrolního čipu

Recepční služby

Detektivní služby

EVENT security

Facility management

Úklidový servis