Bezpečnostní agentura KMP Group

Individuální přístup ke každému klientovi

Vysoce kvalifikovaný personál

Monitoring pomocí Pultu centralizované ochrany (PCO)

                                            

Jedná se o dálkovou ostrahu jakýchkoliv objektů.

V rámci napojení na PCO mají klienti jistotu, že v případě narušení bezpečnosti v jejich objektu dojde okamžitě k fyzické kontrole objektu vyškoleným pracovníkem zásahové jednotky.

Princip fungování pultu centralizované ochrany PCO: (Možnosti reakce se vždy upravují dle individuálních požadavků konkrétního zákazníka). Po přijetí poplachového signálu z daného objektu operátor PCO buď:

• Vyšle okamžitě výjezdové vozidlo s pracovníkem zásahové jednotky k okamžité kontrole objektu, která proběhne v co nejkratším časovém termínu od přijetí poplachového signálu.

• Nejprve vyrozumí uživatele dle seznamu uvedených kontaktů ve smlouvě a teprve poté na vyžádání vyšle zásahovou jednotku ke kontrole objektu.

• Telefonicky vyrozumí uživatele o poplachu v objektu (dle seznamu uvedených kontaktů).

Nabízené služby

                                            

Fyzická ostraha objektů

Zabezpečení komerčních i soukromých objektů

Monitoring pomocí Pultu centralizované ochrany (PCO)

Moderní obchůzkový systém s použitím kontrolního čipu

Recepční služby

Detektivní služby

EVENT security

Facility management

Úklidový servis