Bezpečnostní agentura KMP Group

Individuální přístup ke každému klientovi

Vysoce kvalifikovaný personál

Fyzická ostraha objektů

                                            

V rámci fyzické ostrahy objektů:

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti

• Využíváme moderní technologie a vybavení

• Zaměstnáváme vyškolené pracovníky s dlouhodobou praxí v oboru

• Udržujeme vysoký standard na trhu

• Naše společnost má dlouhodobou praxi v oblasti zabezpečení

• Zajišťujeme dlouhodobou i krátkodobou fyzickou ostrahu objektů (možnost střežení se psy)

Fyzická ostraha objektu je zaměřena na ochranu majetku klienta před jeho krádeží, poškozením či zničením, na ochranu zdraví a života zaměstnanců klienta a návštěvníků objektu klienta. Fyzická ostraha zabraňuje a minimalizuje škody vlivem mimořádných událostí.

Konečná podoba ostrahy na hlídaný objekt vychází z požadavků a z představ objednavatele a možností střeženého objektu.

V rámci prováděné fyzické ostrahy jsou vykonávány zejména tyto činnosti:

Ostraha v prostorách vstupu a vjezdu do objektu, kontrola oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel

• Ochrana objektu proti neoprávněnému vstupu osob do objektu, ochrana majetku klienta a přítomných osob v prostorách objektu

• Obchůzková činnost

• Kontrola dodržování bezpečnostních opatření a dodržování veřejného pořádku v prostorách, kam má přístup veřejnost

• Zásahy ostrahy v rámci ochrany majetku či osob objednavatele

• Sledování a kontrola bezpečnostních zařízení ( EPS – elektronický požární systém, EZS – elektronický zabezpečovací systém, kamerové systémy)

• Spolupráce s veřejnými složkami – Policií ČR, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou službou a havarijními službami

Kvalitní personál

Fyzickou ostrahu provádí proškolený, kvalitní a profesionální personál. Strážní jsou systematicky proškolováni v oblastech bezpečnosti práce, požárních předpisů a dalších okruzích souvisejících s výkonem strážní služby.

Výběrová kritéria našich zaměstnanců jsou především:

čistý trestní rejstřík,

• fyzická a zdravotní způsobilost,

• kvalifikační zkoušky,

• základní znalost práce s PC

• a další bezpečnostně personální požadavky

Našim klientům a zaměstnancům je k dispozici v kteroukoli denní i noční hodinu (režim 24 hodin denně) hlavní bezpečnostní manager pro okamžité řešení mimořádných událostí.

Nabízené služby

                                            

Fyzická ostraha objektů

Zabezpečení komerčních i soukromých objektů

Monitoring pomocí Pultu centralizované ochrany (PCO)

Moderní obchůzkový systém s použitím kontrolního čipu

Recepční služby

Detektivní služby

EVENT security

Facility management

Úklidový servis